Vi säljer badstegar (aluminium) i olika längder, stommar till bänkar och räcken för bryggor!

www.fbmarine.fiwww.fbmarine.fi
Badstegar i längderna 45-195 cm (2-7 steg)

                              www.fbmarine.fiwww.fbmarine.fi
                                          Bänkstommar                            Bryggräcke                                     

                               www.fbmarine.fi